Ireneusz Piaszczyk

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/5902/05.
Absolwent Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
(5-letnie studia dzienne; rok ukończenia 1996).

Zakres usług:

Tłumaczenia pisemne

z języka niemieckiego
na język polski

Tłumaczenia pisemne

z języka polskiego
na język niemiecki

Tłumaczenia

uwierzytelnione i zwykłe

Tłumaczenia

tekstów specjalistycznych

Wysoka jakość tłumaczeń, doświadczenie w tłumaczeniu od 1996 roku.
Wystawiam faktury VAT.

Specjalizuję się w następujących dziedzinach:

– Dokumenty urzędowe i sądowe: metryki, akty ślubu, zaświadczenia, orzeczenia i wyroki sądowe, umowy itp.
– Technika i przemysł: instrukcje obsługi maszyn, opisy produktów i opisy technologiczne, specyfikacje (duże doświadczenie w tym zakresie)
– Medycyna (wypisy szpitalne, wyniki badań itp.)
– Marketing, reklama: opisy produktów
– Budownictwo: oferty, opisy
– Rolnictwo
– Kosmetologia
– Teksty o tematyce ogólnej, korespondencja
– Strony WWW